Terms and Conditions

Son güncelleme: 27 Temmuz 2021

İşbu Site Kullanımına Dair Hüküm ve Koşullar (¨Şartlar¨) sizinle (“Kullanıcı”), İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş, Teknopark İzmir Yönetim Ofisi, İYTE Kampüsü 35430 Urla-İZMİR adresinde yerleşik şirketimiz İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (bundan sonra “Şirket” veya “biz” olarak anılacaktır) arasında geçerli olup, sitemizdeki hizmetlerden faydalanma şartlarını düzenler.

Site’ye erişiminiz, Hizmetlerden faydalanmanız ve Hizmeti kullanımınız, işbu Hüküm ve Koşulları kabul etmenize ve bunlara uymanıza bağlıdır. Bu Hüküm ve Koşullar, Site’ye ve Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler ve  kullanıcılar için geçerlidir.

Kullanıcı, işbu Hüküm ve Koşullar’da yer alan tüm hüküm ve koşulları okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak Kullanıcı, sitemizde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikası’nı da okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Şirketimiz, işbu Hüküm ve Koşullar’ı her zaman internet sitesinde değiştirilmiş versiyonunu yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Metnin değiştirilmiş hali Şirket’in değişikliği internet sitesinde yayınlaması ile geçerli hale gelir. Söz konusu değişikliklerin değerlendirilmesi sonucu eğer Kullanıcı bu yeni şartlar ile bağlı olmak istemezse, bu değişiklikleri kabul etmek zorunda değildir. Ancak Kullanıcı yeni şartları kabul etmezse, hizmetlerden yararlanamayacaktır. Değişikliğin Kullanıcı’ya bildirilmesinden sonra Kullanıcı’nın Site ve hizmetlerden yararlanmaya devam etmesi, yeni şartları kabul ettiği anlamına gelir.

İşbu Hüküm ve Koşulların kabul edilmesi ile:

 • Gerçek kişi Kullanıcılar, reşit olduklarını, fiili ehliyete sahip olduklarını ve işbu Hüküm ve Koşulları kabul etmeye ehil olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
 • Tüzel kişi Kullanıcılar, işbu Hüküm ve Koşulların kendilerini temsile yetkili kişilerce onaylandığını ve Hüküm ve Koşullar ile bağlı olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, Şirket’e verilen kayıt bilgilerinin doğruluğunu ve gerçekliğini beyan ve tekeffül ederler. Kullanıcılar aynı zamanda söz konusu bilgilerin doğruluğunu devam ettirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, sitede sunulan hizmetlerin seçimi, kullanımı ve erişimi hakkında hukuken tüm sorumluluğu üstlenmeye ehil olduğunu garanti eder.

Yorum ve Tanımlar

Yorumlama

Baş harfi büyük olarak yazılan kelimeler, aşağıdatanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak kullanılıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar

Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda:

 • İştirak, kontrol eden, kontrol edilen veya bir tarafın ortak kontrolü altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada “kontrol”, yönetim kurulu seçiminde oy kullanma hakkına sahip hisselerin, özsermaye paylarının veya diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasına sahip olmak anlamına gelir.
 • Ülke: Türkiye Cumhuriyeti yerine kullanılmıştır
 • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Biz” veya “Bizim” olarak anılacaktır) İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. anlamına gelir.
 • Cihaz Bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi siteye ve hizmetlere erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
 • Hizmet: Web Sitesi üzerinden Şirket tarafından sunulan her türlü hizmet anlamına gelir.
 • Hüküm ve Koşullar (“Şartlar” olarak da anılır), Web sitesi ve Hizmetin kullanımına ilişkin Siz ve Şirket arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturan işbu Şartlar ve Koşullar anlamına gelir.
 • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti, bir üçüncü tarafça sağlanan ve Hizmet kapsamında görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya kullanıma sunulabilecek herhangi bir hizmet veya içerik (veriler, bilgiler, ürünler veya hizmetler dahil) anlamına gelir.
 • Web sitesi / Site, İZMİR NIC, www.izmirnic.com adresi anlamına gelmektedir.
 • “Siz”/¨Kullanıcı¨, Site’ye erişen ve Site’deki Hizmetlerden faydalanan gerçek kişi veya tüzel kişi kullanıcı  anlamına gelir.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sitemiz ve sunduğumuz Hizmetler, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir.

Şirketimizin herhangi bir üçüncü tarafa ait olan web sitesi veya hizmet içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı gibi, üçüncü tarafa ait bu site ve hizmetlerden de sorumlu  değildir . Ayrıca, Kullanıcılar tarafından üçüncü taraf sitelerindeki bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı Şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Sonlandırma

Bu Hüküm ve Koşulların tarafınızca ihlal edilmesi durumu da  dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirketimiz herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan veya yükümlülük altına girmeden Siteye erişiminizi ve Hizmet kullanımını derhal sonlandırabilir veya askıya alabilir.Ayrıca Şirketimiz, Site ve Hizmetin kullanımına sınırlamalar getirebileceği gibi, sunulan Hizmetin bir kısmına yahut tamamına erişimi herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ve sorumluluk doğurmaksızın engelleyebilir. Kullanıcı, söz konusu Hizmetten yürürlükteki kanunlara uygun bir şekilde faydalanabilir.  Müşteri, Hizmeti ve ürünleri 3.kişilerin yararına kullanamaz.

Garanti

Hizmet Size “OLDUĞU GİBİ” ve herhangi bir garanti taahhüdü olmaksızın, mevcut tüm hata ve kusurları ile birlikte sunulmaktadır. Şirketimiz size Hizmetlere ilişkin ticari elverişlilik, özel bir amaca uygunluk, herhangi bir ihlale sebebiyet vermeyeceği de dahil olmak üzere açık veya zımni olarak hiçbir garanti ve Hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağına dair bir taahhüt vermemektedir. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın Şirket, Hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağına, diğer herhangi bir yazılım, uygulama, sistem veya hizmetle uyumlu olacağına veya bunlarla çalışacağına, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayacağına veya herhangi bir hata veya kusuru düzeltileceğine dair hiçbir garanti veya taahhütte ve beyanda bulunmaz.

Kullanıcı, (i) Sitedeki hiçbir materyal ve içeriği veya Hizmetleri, bunlara ait  fikri mülkiyet haklarını, ayni hakları, gizlilik yükümlülüklerini yahut herhangi bir 3.kişiye ait diğer hakları ihlal edecek şekilde kullanmayacağını; (ii) hiçbir kanun, yönetmelik veya buna benzer herhangi bir mevzuatı ihlal etmeyeceğini; (iii) zararlı, hileli, yanıltıcı, tehdit edici, yolsuz, taciz edici, haksız, onur kırıcı, adaba aykırı, hakaret edici şekilde veya münasip olmayan davranışlarda bulunmayacağını; (iv) Şirketin çalışanları ve temsilcileri de dahil olmak üzere, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi yetkisiz bir şekilde temsil etmeyeceğini; (v) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba veya başkaca zararlı bilgisayar kodu, dosya veya programı kullanmayacağını; (vi) kendisinin veya başkasının hesabını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmayacağını; (vii) Başka bir kullanıcıdan herhangi bir yolla şifre, hesap veya diğer güvenlik bilgilerini almaya çalışmayacağını; (viii) herhangi bir bilgisayar ağının güvenliğini tehdit etmek, şifre veya güvelik kripto kodu kırmak gibi faaliyetlerde bulunmayacağını; (ix) Hizmet hakkında herhangi bir otomatik cevaplandırma yöntemi veya spam kullanmak veya Hizmetin düzgünce çalışmasını engelleyecek herhangi bir müdahalede bulunmayacağını; (x) kaynak koda dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik yapmayacağını ve Hizmetin veya Hizmete ilişkin kaynak kodunu veya temel fikir veya bilgileri elde etmeye çalışmayacağını kabul ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen durumlara aykırılık halinde Şirket, Kullanıcı’nın Hizmeti kullanmasını veya Hizmete erişimini sona erdirebilir.

Kullanıcı, yürürlükteki hukuk nazarında başkaca haklara da sahip olabilir. İşbu sınırlı sorumluluk hükmü yürürlükteki hukuka aykırı olursa, bu madde yürürlükteki mevzuat ile uyumlu hale gelecek şekilde revize edilecektir.

Uygulanacak Hukuk

İşbu Şartların yorumlanmasında ve uygulanmasında Türk Hukuku esastır.

İşbu Şartlardan veya Hizmetten kaynaklı uyuşmazlıklarda anlaşmazlığı öncelikle Şirket ile iletişime geçerek dostane yollarla çözmeyi kabul etmektesiniz. Buna rağmen çözülemeyen ihtilaflarda İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

İşbu Şartların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olması halinde söz konusu hüküm Şartların geçerli olmaya ve hüküm doğurmaya devam etmesi için gereken oranda kısmi hükümsüz hale gelecek, ancak geri kalan maddeler uygulanmaya devam edecektir.

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bu Koşullar kapsamındaki bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerekmesi, bir tarafın bu hakkı kullanma hakkını etkilemeyecek veya bundan sonra herhangi bir zamanda bu tür bir şey gerektirmeyecek veya bir itiraz hakkından feragat etmek, bir sonraki itiraz hakkından feragat etmeye yol açmayacaktır.

Tazminat

Kullanıcı, kendisinin Site’ye ve Hizmet’e erişiminden, Hizmet’i kullanmasından, Şartları ihlal etmesinden veya kendisine ait hesabın kendi veya 3. Kişiler tarafından kullanılması sonucu başka kişiler veya kuruluşlara ait fikri mülkiyet veya başkaca haklarının ihlalinden kaynaklanan; 3. Kişiler tarafından yapılan iddialar ve taleplerden  (bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm zararlar, borçlar, uzlaştırmalar, masraflar ve avukatlık ücretleri dahil) Şirket’i ve çalışanlarını ari tutacak ve doğacak tüm zararları kendisi tazmin edecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde; Şirket, ilgili çalışanları, yöneticileri, işçileri veya temsilcileri, Site’den, Hizmet’ten veya işbu Şartların konusu kapsamındaki herhangi bir yükümlülükten dolayı doğabilecek ve hafif ihmalden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Site ve Hizmetlerde yer alan veya Hizmetlerde gösterilen her türlü metin, grafik, makale, fotoğraf, resim, çizim, yazılım, içerik ve sair materyalin (“İçerik”) veya sunulan her Hizmetin tek ve münhasır sahibi Şirket’tir. Tüm bu İçeriklere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirket’e ait olmaya devam edecektir.

Kullanıcı, Şirket’in sunmuş olduğu Hizmet aracılığıyla ulaştığı İçeriklerdeki tüm telif hakkı bildirimlerine, bilgilerine ve sınırlamalara uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, yasal hak sahibi tarafından verilmiş açık ve yazılı rıza yoksa, Şirket’e ait İçerikleri  kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, değiştiremez, dönüştüremez, yayımlayamaz, türevlerini üretemez, yayınlayamaz, nakledemez, dağıtamaz, icra edemez, yükleyemez, teşhir edemez, lisans veremez, satamaz veya başka bir amaçla faydalanamaz ve bu içerikleri 3. Şahısların haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, kendisine ait bilgi, içerik ve kayıtlar haricinde, hiçbir İçeriğin herhangi bir kısmını herhangi bir şekilde depolayamaz, kopyalayamaz.

Kullanıcı, tüm kayıt bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmalıdır ve Hizmet kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyet ve aksiyonlarından kendisi sorumlu olacaktır.

ONAY

Kullanıcı “ONAY” butonuna tıklayarak işbu hüküm ve şartları kabul etmektedir.

Bizimle iletişime geçin

Bu Hüküm ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz: