KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Katılımcımız,

Bu metni veri sorumlusu İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (“Teknopark İzmir”) olarak, tarafınızla girişimcilik ekosistemi çerçevesinde yürüttüğümüz proje, anket vb faaliyetler ile tarafınızla kurduğumuz iletişim sürecinde kişisel verileriniz işlenmesi ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Teknopark İzmir’e yazılı, sözlü veya elektronik ortamda sağlamış olduğunuz “ad, soyad, telefon ve e-posta adresinden” oluşan kişisel veriler yürütmekte olduğumuz etkinlik, program, eğitim vb faaliyetlerin tarafınıza duyurulması, bilgi verilmesi; anket çalışmalarının yürütülmesi, görüşlerinizin alınması ve tarafınıza ticari ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK Madde 5 Fıkra 1 uyarınca “açık rızanıza” dayalıdır.

İşlenen kişisel verileriniz, teknik hizmet temin ettiğimiz yurtdışında mukim hizmet sağlayıcımıza aynı hukuki sebeple açık rızanıza istinaden aktarılmaktadır.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Gülbahçe, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 35437 Urla/İzmir adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde [email protected] elektronik posta adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.