/:Ana Sayfa/Project Team

Proje Ekibi

Proje Ekibi (Teknopark İzmir)

Prof. Dr. Metin Tanoğlu

İzmir NIC Kıdemli Temsilcisi – Teknopark İzmir Genel Müdürü

[email protected]

Prof. Dr. Metin Tanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden mezundur. University of Delaware’de Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans, yine aynı üniversite ve bölümde doktora ünvanı almıştır. University of Delaware bünyesinde yer alan Kompozit Araștırmalar Merkezinde çeşitli projelerde yer almıștır.

1993 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne (İYTE) araştırma görevlisi olarak katılan Tanoğlu, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2000 yılı itibari ile aynı üniversitede öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Araştırmaları malzeme bilimi ve mühendisliği, özellikle termoplastik ve termoset bazlı kompozitler, bunların tasarımı, karakterizasyonu, test ve modelleme çalışmaları üzerine odaklanmaktadır. TÜBİTAK, NATO, DPT, SSB tarafından finanse edilen çok sayıda araştırma projesi ve sanayi şirketleri ve uluslararası kuruluşlarla ortak araştırmalar gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 60 bilimsel makale, 50 konferans bildirisi yayınlamış ve 1 ABD Patenti almıştır.

Prof. Metin Tanoğlu, 2019 yılı Şubat ayından itibaren Teknopark İzmir Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Teknopark İzmir tarafından yürütülen İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi Projesi’nin (İzmir NIC) sorumlusudur. Daha önce İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Rektör Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Tanoğlu, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma Kurulu üyeliği, Ege Sanayi Odası, Üniversite-Sanayi Koordinasyon Komisyonu, Savunma Sanayi Komisyonu üyeliği, SSM Kompozit Malzemeler Yol Haritası Danışma Kurulu üyeliği gibi pek çok idari görevde yer almıştır. Eşbaşkan olarak Uluslararası Gözenekli ve Toz Malzeme Sempozyumu serisini düzenlemiştir. Halen TÜBİTAK İleri Malzemeler Yol Haritası Danışma Kurulu Üyesi, İzmir Üniversiteler Platformu Düzenleme Kurulu Üyesi ve Türkiye Kompozit İmalatçıları Derneği Onur Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Efsa Sabit

Izmir NIC Proje Koordinatörü

[email protected]

Efsa Sabit, Başkent Üniversitesi İşletme bölümünde lisansının ardından, Ankara Üniversitesi’nde Finans Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

2017 yılından buy ana 15 Erasmus+ projesinde görev almıştır ve proje geliştirme, planlama, uygulama, finansal yönetim ve raporlama süreçlerine destek vermiştir. Ufuk 2020, Ufuk Avrupa, Newton Fund, The British Academy kapsamındaki çeşitli projelerde görev alarak başarıyla tamamlamıştır.

2011 yılında ZED Etkinlik Yönetimi’nde I,ş geliştirme ardından Vesta Etkinlik Yönetimi’nde uluslararası etkinlik yönetimi alanında çalışmıştır.5 yıl boyunca etkinlik yönetimi alanında İhale, bütçeleme organizasyon faaliyetlerini ve raporlama süreçlerini yürütmüştür. 2017 yılında MAKRO Danışmanlık’ta proje koordinatörü olarak çalışmaya başlamış ve 2 yılda 5 Erasmus+ projesini tamamlamıştır. 2019 yılında Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Merkezi’nde AB Uzmanı olarak görev alarak AB projelerinin yönetiminde finansal ve idari destek sağlamıştır.

Mart 2023’ten bu yana Teknopark İzmir’de Proje Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Ana sorumlulukları ulusal ve uluslararası fonlu projeler geliştirmek, yönetmek ve proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmektir. İzmir Network and Innovation Centre’in (İzmir NIC) koordinasyonundan sorumludur.

Miray Şanlı Taşkın
Danışman

[email protected]

Miray Şanlı Taşkın, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansının ardından ve Yaşar Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Halen Ege Üniversitesi İşletme bölümünde doktora tez çalışmasına devam etmektedir.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde çeşitli sektörlerdeki ihracatçı firmaların kapasitelerini ve rekabet seviyelerini artırmak için yürütülen Ar-Ge ve inovasyon odağında ulusal ve uluslararası destekli 12 projede 2009-2014 yılları arasında Proje uzmanı olarak görev almıştır.

Temmuz 2014’ten bu yana Teknopark İzmir ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi’nde Proje Geliştirme ve Yönetim Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Ana sorumlulukları, ulusal ve uluslararası fonlu projeler geliştirmek, yönetmek ve üniversite-sanayi işbirlikeri için iş geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Mayıs 2021 tarihinden itibaren İzmir Network and Innovation Centre’in (İzmir NIC) koordinasyonundan sorumludur.

Aynı zamanda, Kasım 2020 – Mayıs 2021 tarihleri arasında (yarı zamanlı) Tabu Solutions firmasında Kilit Uzman ve Strateji Geliştirme Uzmanı olarak çalışmıştır. Ayrıca, Avrupa Küme Mükemmelliği Vakfı’ndan Küme Mükemmelliği, Avrupa Küme Analizi Sekreterliği’nden (ESCA) Küme Benchmarking ve Vaka Merkezi’nden Vaka Geliştirme konusunda sertifikalara sahiptir.

Burak Köle

İzmir NIC OCU Üyesi-Teknopark İzmir Atmosfer TTO Girişimcilik Birim Koordinatörü

[email protected]

Burak Köle, Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden sırasıyla 2005 ve 2007 yıllarında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini almıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Teknopark ve teknoloji transfer ofisi faaliyetlerinde 11 yılı aşkın deneyime sahiptir. Birçok ulusal ve uluslararası projede çalıştı ve katkıda bulundu. 2012 yılında Teknopark İzmir’de Türkiye’nin ilk kalkınma ajansı güdümlü “İnovasyon ve Kuluçka Merkezi” projesinin tasarım, uygulama ve icrasından sorumlu çekirdek ekibin içinde yer aldı. Proje kapsamında inovasyon merkezi ve kuluçka merkezi yapılarak başarılı bir şekilde tamamlanan proje ile ön kuluçka ve kuluçka süreçlerinin tasarımı yapılmıştır. Daha sonra Türkiye’nin ilk teknoloji transfer ofislerinden biri olan Atmosfer TTO’nun tasarım ve uygulamasından sorumlu çekirdek ekibin bir üyesi olarak görev aldı. 2014-2015 yılları arasında Atmosfer TTO’da ulusal hibe programları koordinatörü olarak çalıştı. Atmosfer TTO’da bu pozisyonda çok sayıda Ar-Ge şirketine ulusal fonlu projeleri uygulama, uygulama ve yürütme konusunda mentorluk ve koçluk yaptı. 2015 yılından itibaren Teknopark İzmir bünyesinde faaliyet gösteren Atmosfer TTO’da girişimcilik birim koordinatörü olarak çalışmaktadır. Bu pozisyonda Teknogirişim Akademisi, Ön Kuluçka Merkezi ve TÜBİTAK BİGG Programından sorumludur. Fikir aşamasındaki girişimciler için program tasarlama ve uygulama konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca fikir aşamasındaki girişimcilere ve ekiplerine iş modeli, ekip oluşturma, hibe başvuruları gibi çok çeşitli alanlarda mentorluk, koçluk ve rehberlik yapmaktadır.

Miray Karakuzu
İzmir NIC OCU Üyesi – Teknopark İzmir Atmosfer TTO, IPR Koordinatörü

[email protected]

Miray’ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları Bölümünden yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. Kariyerine 2004 yılında Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) KOBİ bölümünde başlamıştır. MEDA tarafından finanse edilen ABİGEM (TR İş Merkezleri) projesine destek olmak ve KOBİ sektörü ve girişimcilik ile ilgili ulusal düzeydeki toplantı ve organizasyonları takip etmek başlıca sorumluluklarındandır.

2006 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı’nda Bilimsel Programlar Uzmanı olarak çalışmış, FP6 destekli BIS-RTD projesinde iş paketi lideri olarak yer almıştır. “Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)” taslağının hazırlanmasında aktif olarak yer almış ve ulusal teknoloji platformları girişimini koordine etmiştir. OECD-Araştırma Enstitüleri ve İnsan Kaynakları (RIHR) ve AB Komisyonu İnsan Kaynakları ve Hareketlilik Yönlendirme Grubu’nda (SGHRM) ulusal temsilci olarak görev almıştır.

2014 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi’nde fikri mülkiyet hakları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Başlıca sorumlulukları arasında buluş bildirim sürecini yönetmek; fikri mülkiyet portföyünün yönetimi ve ticarileştirilmesi; iş planları ve fikri mülkiyet ve ticarileştirme ile ilgili eğitim/çalıştay/seminerlerin düzenlenmesi ve patent araştırması bulunmaktadır.

Burçak İLTER TİMURÇİN
İzmir NIC OCU Üyesi-Teknopark İzmir Girişimcilik Koordinatörü

[email protected]

2006 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. “Türkiye’de Tasarımcı KOBİ İlişkisinde Tasarım Süreç Yönetimi” başlıklı tez çalışması ile 2011 yılında yine aynı üniversiteden Endüstriyel Tasarım Ana Bilim Adından yüksek lisans derecesini almıştır.

İnovasyon ve girişimcilik ekosisteminin farklı alanlarında toplam 12 yıllık iş deneyimine sahiptir. Bu süre zarfında proje döngüsü, tasarım yönetimi, fikri haklar, ticarileşme ve girişimcilik alanında bilgi ve deneyim sahibi olmuştur.

Profesyonel çalışma hayatına yüksek lisans çalışmaları sırasında Anadolu Üniversitesi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Biriminde fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri vererek başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini tamamlayınca Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak sanayiye endüstriyel ürün tasarımı ve eğitim hizmetleri veren Eskişehir Endüstriyel Tasarım Merkezinde Merkez Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Ardından Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisinde Girişimcilik Koordinatörü olarak çalışmaya başlayarak teknoloji transferi alanına adım atmıştır. ARİNKOM TTO’daki görevi süresince ticarileştirme, fikri mülkiyet ve girişimcilik alanlarında birçok eğitim ve sertifika programına katılma fırsatı bulmuştur. TTO’da girişimcilik ekosistemini güçlendirecek üniversite içi politika ve strateji çalışmalarını yapmış, TTO bünyesinde verilen ön kuluçka ve kuluçka hizmet çerçevesini oluşturarak girişimcilik programlarını yürütmüştür. Buradaki görevinden sonra İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. – Teknopark İzmir’de Girişimcilik Koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda bölgede verilen kuluçka hizmetlerini yürütmektedir. Halen buradaki görevine devam etmektedir.

Ezgi Altınbaşak

İzmir NIC OCU Üyesi – Kuluçka Birimi Uzmanı

[email protected]

Ezgi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden matematik lisans derecesine sahiptir. Yüksek onur derecesi ile mezun olduğu bu kurumda matematik alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Akademik hayatı boyunca farklı yetenekler edinme konusunda kendini geliştiren Ezgi, staj ve bölüm yetkinlikleri sayesinde programlama dünyasını da deneyimlemiştir. Mezun olduktan sonra veri analizi unvanı ile birlikte çalıştığı şirketlerin planlama ve raporlama alanlarından sorumlu oldu. 4 yıla yakın iş tecrübesi ile yazılım mühendisliği ve veri bilimi alanlarında yüksek lisans yaparak kendini geliştirmeye devam etmektedir. Proje yönetimi alanında ilerlemek isteyen Ezgi, 2022 yılında Teknopark İzmir’de girişimcilik uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda bölgede verilen kuluçka hizmetlerinin yürütülmesine destek vermektedir. Aynı zamanda İzmir NIC Projesi OCU ekibinde yer almaktadır.

Proje Ekibi (Yüklenici) 

David Tee
Teknik Yardım Ekip Lideri

[email protected]

David, Cambridge merkezli BT start-up’larından Silikon Vadisi tabanlı inovasyon danışmanlığına ve AB tarafından finanse edilen proje yönetimine kadar çeşitli ortamlarda 35 yılı aşkın profesyonel deneyime sahip bir girişimci, danışman ve girişimcidir.

Avrupa İş ve İnovasyon Merkezi Ağı’nda (EBN) Kıdemli Danışman olarak çalışmış, burada CEO’ya strateji önerilerde bulunmuş ve EBN’nin çevrimiçi platformunu geliştirmiştir.

Yeni iş fikirlerini geliştiren, teknolojiyi ticarileştiren ve hem kamu hem de özel sektöre danışmanlık yapan üç şirket kurmuştur. Kuzey Amerika, Afrika ve Uzak Doğu’daki deneyimlerine ek olarak Avrupa, Orta Doğu ve Hindistan’da yoğun bir şekilde çalışmıştır.

David, her ikisi de Ürdün’de olmak üzere EuropeAid SRTD Projesi’nde TA Takım Lideri ve EJADA projesinde Uluslararası Uzman olarak görev almıştır. Bu dönemde teknolojinin ticarileştirilmesini, yeniliği destekleyen araştırmalar yürütmüş ve yenilik merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri ağı kurulmasına yardımcı olmuştur.

Daha önce, İngiltere’deki bir start-up için Hindistan’da bir yazılım ekibini yönetmiş, Londra BIC’yi yönetmiş ve büyük bir ABD inovasyon danışmanlığı olan SRI Consulting’de çalışmıştır. Etkileşimli TV programları, çevrimiçi eğitim hizmetleri, erken dönem grafik kullanıcı arayüzü tasarımı gibi teknolojinin birçok ön safhasında yer almış ve ilk mikrobilgisayarlarla çalışmıştır.

David, İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden Yazılım Mühendisliği diplomasına sahiptir.

Gökhan Çelebi 
Ticarileştirme Uzmanı

[email protected]

Gökhan 3. nesil bir girişimcidir. Teknoloji pazarlamasında, INTEL UK’de ve INTEL Inside Programında çalışmıştır. IEEE’den 500 bin toplayan isbir.org adlı bir pazaryeri kurmuştur. 12 yıl boyunca küresel düzeyde ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programları yürütmüş ve 80 milyon ABD doları toplayarak 150’den fazla girişimin kurulmasına ve büyümesine yardımcı olmuştur.

Times Higher Education Index tarafından dünyanın en iyi 60 üniversitesi arasında yer alan ODTÜ’den mezun olmuştur. Sabancı School of Management’tan Executive MBA derecesi almışve MIT’den Girişimcilik ve İnovasyon diplomasına, ayrıca Uluslararası Koçluk Federasyonu’ndan mentorluk ve koçluk sertifikasına sahiptir.

Tarih, yapay zeka ve yenilik hakkında okumayı ve sosyal medyayla uğraşmayı sevmektedir. Bağımlı bir futbol istatistikçisidir. Dijital teknolojilere yaptığı küresel katkı ile İngiltere Devlet Kurumu Tech Nation tarafından kendisine “Olağanüstü Yetenek” Vizesi verilmiştir.

Odysseas Spyroglou
Dijital Araçlar Uzmanı

[email protected]

Odysseas, 2003’ten beri sektörler arası, çok uluslu ve çok dilli ortamlarda çalışan uluslararası bir danışmandır. KOBİ’lere ve yeni kurulan şirketlere odaklanan Araştırma ve İnovasyon, girişimcilik, Proje Yönetimi ve Fikri Mülkiyet alanlarında mühendislik, BİT ve finans konularında kapsamlı bir deneyime sahiptir.

Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, İngiltere ve Türkiye’de yeni girişimciler ve KOBİ’ler kurmuş, desteklemiş mentorluk ve koçluk yapmıştır. BİT, Eğitim, Çevre, Turizm, e-Devlet alanlarında Özel ve Kamu sektörü projelerinde yönetici, Kıdemli Proje ve Program Yöneticisi pozisyonlarında çalışmıştır Danışmanlık, taslak hazırlama, ihale prosedürlerini yönetme veya Ulusal ve Uluslararası Projeler (AB Ar-Ge Çerçeve Programları, EuropeAid, Yapısal Fonlar) için teklif verme, teklif ve satın alma konularında 20 yılı aşkın çalışma deneyimine sahiptir:

İnovasyon Yönetimi, fikri mülkiyet hakları, girişimcilik, proje yönetimi ve finansal yönetim konularında 300’den fazla eğitim seansı tasarlamış ve gerçekleştirmiştir.

Konrad Nierubiec
Proje Direktörü

[email protected]

Konrad Nierubiec, Opole Üniversitesi Siyasi Bilimler bölümünde Avrupa Entegrasyonu uzmanlığı ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Varşova Ekonomi Üniversitesi Proje Yönetimi ve Dublin Ticaret Üniversitesi (Dublin Business School) Uluslararası İşletme programlarında öğrenim görmüştür. Potansiyel üye ve aday ülkelerde milyonlarca Euro bütçeye sahip birçok AB projesinde kapsamlı yöneticilik deneyimine sahip, sonuç odaklı bir Proje Direktörüdür. Sorunları etkili bir şekilde analiz ederek, geçici çözümler yerine uzun vadeli çözümler arayan, iletişimi etkili biçimde kullanan başarılı bir liderdir.

Konrad Nierubiec, AB programları, Proje Döngüsü Yönetimi, PRAG ve Genel Şartname üzerine derinlemesine bilgi ve deneyim sahibidir.

Özlem Durna
Proje Koordinatörü

[email protected]

Özlem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesine sahiptir. Türkiye ve Balkan Bölgesi’nde finanse edilen projelerin yönetiminde 8 yıllık çalışma tecrübesine sahiptir. Durna, IPA Programı başta olmak üzere Avrupa Komisyonu’nun prosedürleri ve operasyonları, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (MoIT) tarafından uygulanan çerçeve programı olan BROP ve CISOP hakkında geniş bilgiye sahiptir. Türkiye’nin uluslararası projelere katılımını artırmak ve ilgili yararlanıcıların verimliliğini artırmak için araştırmacılar, sektör temsilcileri ve hükümet yetkilileri ile işbirliği yapmıştır. Çalışma ziyaretleri ve Türkiye çapında tanıtım bilinçlendirme faaliyetleri, eğitimler, çalıştaylar, Proje ve Programların açılış ve kapanış etkinliklerinin organizasyonunda oldukça deneyimlidir. IDI’de Proje Koordinatörü olarak çalışmaktadır ve AB tarafından finanse edilen birçok Projenin sorunsuz bir şekilde uygulanmasından sorumludur.

Elif Bengi Özdemir

İletişim ve Etkinlik Koordinatörü

[email protected]

Bengi, Ankara Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları alanında yüksek lisans ve Ege Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesine sahiptir. AB projelerinin tüm web tabanlı ve dijital iletişim faaliyetlerinin desteklenmesinde ve bilgilendirme kampanyalarının yenilikçi ve etkin yaklaşımlar sağlanarak uygulanmasında deneyim sahibidir. 8 yıldır iletişim, dijital araçlar, web tabanlı portallar, sosyal medya, sosyal medya reklamları ve kampanya yönetimi alanlarında çalışmaktadır. Sosyal medya platformları için içerik oluşturma, çeşitli kitleleri hedefleme ve sosyal medya yönetimi, strateji ve pazarlama konularında geniş bilgi birikimine sahiptir. Ayrıca rekabetçi araştırma, platform belirleme, mesajlaşma ve hedef kitle belirleme yoluyla sosyal medya stratejisi oluşturma ve yürütme ve günlük içerik oluşturma, düzenleme, yayınlama ve paylaşma konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir. AB tarafından finanse edilen projeler için etkili iletişim stratejileri hazırlama konusunda uzmanlığa sahiptir.

Elif Erkan
Proje Sorumlusu

[email protected]

Elif Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. AB gençlik projelerinde ve sivil toplum çalışmalarında 12 yıldır aktif olarak yer almaktadır. Sivil toplum faaliyetlerine TEMA Vakfı ile başlamış ve kurucusu ve başkanı olduğu Küresel Çevre Derneği ile devam etmiştir, Küresel Çevre Derneği ile birlikte 30 un üzerinde uluslararası proje yürütmüştür. Profesyonel yaşamına 2011 yılında Türkiye’nin sayılı gençlik şirketlerinden biri olan IPEC’de profesyonel eğitmen ve eğitim departmanı yöneticisi olarak başlamıştır ve 2021 yılına kadar çalışmaya devam etmiştir. AB projeleri kapsamında eğitim verdiği başlıca konu başlıkları; ekip oluşturma, sosyal beceriler, çeşitlilik ve dahil etme, gençlik alanında sosyal girişimcilik, proje yönetimi, bütçe planlama, projelerin raporlanması, strateji ve planlama, SWOT analizi, yeşil girişimcilik, Avrupa fırsatları, Erasmus plus fırsatlarıdır. IDI’ da proje asistanı olarak çalışmaktadır ve idari işlere ve Teknik Yardım Ekibine destek olmaktadır.

Gökçen Hardal
Proje Asistanı

[email protected]

Gökçen 2021 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatı boyunca pek çok alanda kendini geliştiren Gökçen, birçok gönüllülük faaliyetinde ve eğitiminde yer almış, bunun yanı sıra editörlük, içerik üretimi ve grafik tasarım konularında kendini geliştirirken İngilizce ve İspanyolca dillerine hâkim olmuştur. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum örgütlerinde, devlet ve özel sektörlerde yaptığı yurt-içi ve yurt-dışı stajlarla profesyonel hayatta tecrübe kazanmaya başlamış, kendisini raporlama, iletişim, sosyal medya, dijital içerik üretimi, pazarlama, idari yönetim ve organizasyon alanlarında geliştirmiştir. Gökçen halen aktif olarak İzmir NIC Projesi’nde idari işlere, iletişim ve sosyal medya yönetimine ve teknik destek ekibine destek olarak Proje Asistanlığı görevini üstlenmektedir.