HİZMETLERİMİZ

Accelerate İzmir ulusal ve uluslararası ölçekte büyümeyi hedefleyen şirketler için özel olarak tasarlanmış bir hızlandırma programıdır.

Şirketlere, program süresince bire bir koçluk ve mentorluk hizmetlerinin yanı sıra, yatırım ve uluslararası pazarlama alanlarında ihtiyaca yönelik destekler sunulmaktadır.

Program, Bilgi ve İletişim Teknolojileri veya Yenilenebilir Enerji sektörlerinde faaliyet gösteren, en az iki kişilik bir çalışma ekibine sahip, İzmir bölgesinde faaliyet gösteren veya faaliyetlerini İzmir’e taşımayı taahhüt eden en az prototip halinde bir ürüne sahip ve hedef müşterilerini ve pazarlarını tanımlamış şirketlerin başvurularına açıktır.

Program kapsamında sunulan destekler:

 • Koçluk
 • Tematik eğitimler
 • Yatırıma hazırlık
 • Uluslarasılaşma
 • Fikri mülkiyet hakları desteği
 • Pazarlama
 • Hukuki destekler

İzmir NIC Startup Fundamentals Series kapsamında, İzmir ekosisteminde başarılı sürdürülebilir işletmeler kurmak ve büyütmek ile ilgili temel konuları kapsayan birer günlük bir dizi çalışma gerçekleştirilecektir.

Etkinlikler kapsamında ele alınacak konular:

 • Girişimciliğe giriş
 • Yatırıma hazırlık
 • Ürün geliştirme
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları
 • Uluslarasılaşma
 • Ekip kurma ve liderlik
 • Satış ve pazarlama
 • Finansal yönetim
 • Konuların kapsamı ve içeriği, etkinlik günlerinde değişiklik gösterebilir

Etkinlikler yalnızca davetlilerin katılımına açık olup, ulusal ve uluslararası uzmanların moderatörlüğünde gerçekleşecektir. Etkinlikler, çevrim içi ve fiziksel olmak üzere farklı formatlarda olacaktır.

İzmir NIC Ekosistem Geliştirme Programı iki aşamada gerçekleştirilecektir:

 • İlk aşamada, ekosistem aktörlerine, bölgedeki yenilikçi girişimcilere istihdam, ekonomik büyüme ve ihracat desteği sağlama araçlarının ve yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen yoğun bir kapasite geliştirme programı sunulacaktır.
 • Bununla birlikte , ekosistemi güçlendirmek, tamamlayıcı hizmetlerin artırılması ve potansiyel başarılar için ortam sağlanması amaçlı ekosistem üyeleri arasında bir ortaklık stratejisi geliştirilecektir.

İzmir NIC Talks etkinlik serisi ile, bölgesel ekosistemde İzmir NIC faaliyetlerinin tümüne ilişkin farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

 • İzmir NIC Talks, tüm ekosistemi ilgilendiren farklı temalar odağında gerçekleşmektedir. Bu temalar, küresel teknoloji ve pazar trendleri, farklı teknoloji k alanlarının kesişim noktaların da inovasyonlar, teknoloji ve pazar fırsatları gibi hususlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
 • İzmir NIC Talks etkinliklerinin her birinde, farklı girişimcilerin başarı ve büyüme hikayelerini paylaştığı Fireside Chat oturumlarına yer verilmektedir.

İzmir NIC Meetups etkinliklerinde, 25 “ scaleup ” düzeyinde yerel firma, büyüme ve küreselleşme süreçlerine katkıda bulunabilecek potansiyel partnerler ile bir araya getirilecektir.

 • Etkinler, uluslarasılaşma, yatırım ve firma ilişkileri odağında gerçekleşecektir.*
 • İzmir NIC Meetups etkinliklerinin ilk oturumunda, farklı ekosistem paydaşlarının katılımıyla panel tartışmaları düzenlenecektir.
 • Etkinliklerin ikinci oturumunda, paydaşlar ve firmalar arasında gerçekleşecek 30 dakikalık tartışmalara yer verilecektir.
 • Etkinlik serisi ile, girişimci firmaların diğer ekosistem paydaşları ile bir araya gelerek potansiyel ortaklık fırsatlarını belirlenmesi hedeflenmektedir.

*Etkinliklerin temaları farklılık gösterebilir