Accelerate İzmir Mentorleri

Alper Öz

IoT, Enerji Verimliliği, Süreç Yönetimi, Proje Yönetimi, Ekip Oluşturma, Müşteri Başarısı

https://www.linkedin.com/in/alper-%C3%B6z-82124241/

Barkan Uluışık

Girişimcilik; İnovasyon; Yatırım

https://www.linkedin.com/in/barkanuluisik/

Başak İlisulu

Angel investor; digital transformation; startups; mentor; industrial digitalization; corporate relations & communication

www.linkedin.com/in/başak-ilisulu-b6b90a5

Başar Kaya

Melek yatırımcı; dijital dönüşüm; startuplar; mentor; endüstriyel dijitalleşme; kurumsal firmalar ile ilişki geliştirme ve iletişim

https://www.linkedin.com/in/basaarkaya/

Damla Dokuzoğlu

Veri Bilimi; Veri Analizleri; Oyun Endüstrisi; Ürün geliştirme; Yatırımcı ilişkileri; Ekip Oluşturma ve Başlangıç Büyümesi

https://www.linkedin.com/in/damladokuzoglu

Elif Can İnalkoç Gedikli

Erken ve büyüme aşamasındaki teknoloji şirketleri için kapsamlı destek; Girişimcilik mekaniklerinin değerlendirilmesi ve yatırım tezi oluşturulması; Teknoloji şirketlerinin küresel pazarlara giriş süreçlerini hızlandırma; Karmaşık ve zor işlemler için yenilikçi ve etkili çözümler geliştirme; Gelişmekte olan pazarlara özel çözümler ve teknolojide çığır açacak inovasyonları değerlendirme

https://www.linkedin.com/in/einalkoc/

Emek Barış Kepenek

Oyun geliştirme; girişimcilik; kuluçka yönetimi ve sosyoloji

https://www.linkedin.com/in/ebkepenek/

Erol Teberoglu

Pazarlama; Satış; İş Geliştirme; Sağlık hizmeti; Yönetim

https://www.linkedin.com/in/erol-teberoglu-1471aa7

Hale Ceren Zeytinoglu

Kurumsal kültür oluşturma; Ekip yönetimi; Pozitif teknoloji; Temiz Teknoloji; Teknolojik Liderlik

https://www.linkedin.com/in/hale-ceren-zeytinoglu-75050944/

Hanzade Sarıçiçek

Yenilik ve teknoloji tabanlı ekosistemler ve ve işbirliği mekanizmaları; Teknolojiye dayalı girişimcilik destek ve hızlandırma mekanizmaları; Yatırım mekanizmaları; Üniversite-sanayi ilişkileri ve teknoloji transferi; Teknoloji ve girişimcilikte teşvik planları ve politikaları; Teknoloji işletmelerinin kapasite geliştirmesi ve ticarileştirilmesi için mentorluk ve iş danışmanlığı hizmetleri; Strateji geliştirme, kurumsal gelişim ve iş geliştirme; Multidisipliner ekip yönetimi ve performans izleme

https://www.linkedin.com/in/hanzade-sar%C4%B1%C3%A7i%C3%A7ek-88a17336/

Ismail Sincik

Uluslararası İş Geliştirme; B2B Satış; Büyüme stratejisi

https://www.linkedin.com/in/ismailsincik/

Kıvılcım Çaylı

Girişim Geliştirme, Girişim Sermayesi, Girişim Finansmanı, Melek Yatırımlar, Girişim Finansmanı, Yönetim Danışmanı

https://www.linkedin.com/in/Kivilcim-Cayli/

Mehmet Emin Okutan

Pazar Stratejisi, Değer Önerisi Tasarımı, İş Modeli Geliştirme, Potansiyel Müşteri Yaratma ve Büyüme Planlaması, Kurumsal firmalar ile start-up partnerliği

https://www.linkedin.com/in/eminokutan/

Murat Pişkinsüt

M&A; Kurumsal Finansman; Girişim Sermayesi; Özel sermaye; Melek Yatırım; Başlangıç Koçluğu; akıl hocası; Değerleme; Özelleştirme; Hisse Senedi Araştırması; Finansal Analiz

https://www.linkedin.com/in/murat-piskinsut-7936262a

Osman Malik Atanur, PhD

Uygulamalı Araştırma; Teknik ve Yönetim/Yönetim Eğitimi; İnovasyon yönetimi; Fizibilite çalışmaları; Çalışma ziyaretleri, tasarım çalışmaları veya diğer etkinliklerin organizasyonu; KOBİ teşhis çalışmaları, ihtiyaç değerlendirme çalışmaları, paydaş analizi; Çeşitli BD Model ve Metodolojileri ile İş Modeli (BD) Oluşturma ve Müşteri Doğrulama Süreçleri deneyimi; Kimya, Temiz Teknolojiler, Biyoteknoloji, Biyomateryaller Tarım İşletmelerinde KOBİ Desteği. Gıda ve İmalat Sanayi.; İnovasyon; Teknoloji Transferi; Fikri Mülkiyet Hakları

https://www.linkedin.com/in/osman-malik-atanur/

Önder Kartal

Enerji; mobil oyun; iş geliştirme; melek yatırım

https://www.linkedin.com/in/onderkartal/

Pelin Durtaş

Ulusal ve uluslararası Ar&Ge ve inovasyon destek mekanizmaları; Ar&Ge projelerinin değerlendirilmesi; İnovasyon yönetimi; Girişimcilik; İş planı; Ar&Ge sonuçlarının ticarileşmesi; Teknoloji transferi; Cluster analizi

https://www.linkedin.com/in/pelin-g%C3%BCven-durta%C5%9F-1a17115/

Selcen Mülazımoğlu

Reklam Teknolojileri; İş Analizi ve Geliştirme; E-Ticaret; Mühendislik Yönetimi; Ürün Yönetimi ve Pazarlama; Dijital Reklamcılık; Dijital Pazarlama; Pazarlama Teknolojileri; Para Kazanma Stratejileri; Web Tabanlı Teknolojiler; Yazılım Tasarımı ve Geliştirme; Ekip Oluşturma ve Yönetim

https://www.linkedin.com/in/selcenmulazimoglu/

Sinem Altuncu

Reklam Teknolojileri; İş Analizi ve Geliştirme; E-Ticaret; Mühendislik Yönetimi; Ürün Yönetimi ve Pazarlama; Dijital Reklamcılık; Dijital Pazarlama; Pazarlama Teknolojileri; Para Kazanma Stratejileri; Web Tabanlı Teknolojiler; Yazılım Tasarımı ve Geliştirme; Ekip Oluşturma ve Yönetim

https://www.linkedin.com/in/sinemaltuncu/

Tayfun Uğur

İş Stratejisi; Ölçeklendirme (Dengeli ve sürdürülebilir büyüme); İş/ Pazar / Satış Geliştirme; Küresel Pazara Açılmak, Yatırım Yol Haritası; Dijital Teknolojiler

https://www.linkedin.com/in/tayfun-uğur-703b47/