Hizmetler

Accelerate İzmir Programı, tüm katılımcı şirketlere (her oturumdan 25 katılımcı olmak üzere toplam 50 şirket) kapsamlı bir destek paketi sunmaktadır. Standart desteklerin yanı sıra, seçilecek şirketlere Accelerate İzmir Plus kapsamındaki destekler de sunulacaktır. Aşağıdaki tabloda, sağlanacak destekler ve yararlanabilecek şirketlerin sayıları yaklaşık olarak sunulmuştur:

Destek Accelerate İzmir Accelerate İzmir Plus Sayı
Koçluk & Mentörlük
 • 4 saat yüz yüze destek
 • 24 saat çevrimiçi görüşme
 • InnoBar ve CoMap uygulamaları
 • Alanında uzmanlaşmış mentörlere ulaşım desteği
 • Accelerate İzmir Plus destekleri için tavsiyede bulunma
Eğitim
 • 128 saat (16 günlük eğitim)
 • Uzmanlık ve tecrübe paylaşımı ile desteklenmiş program
 • İzmir ekosistemine özel Demo-Day
Yatırım Desteği
 • Yatırıma odaklı eğitim oturumları
 • Yatırımcı sunumu oluşturma & uygulamalı hazırlık süreci
 • Yatırım ihtiyaçlarının analizi
 • Olası yatırımcıların tespiti
 • Yatırımcılar ile buluşma ve özel görüşme destekleri
30
Uluslararasılaştırma
 • Uluslarasılaşma odaklı eğitim oturumları
 • Birçok uluslararası pazara ilişkin detaylı deneyim paylaşımı
 • Potansiyel pazarların desteği
 • Seçilecek 2-3 ülkeye özel Pazar analizi
 • Ortaklar, müşteriler vb. ile iletişim desteği
 • İş gelişimi desteği
20
FSMH Desteği
 • Koruma gereksinimi bulunan ürün ve fikirleriniz için Fikri Mülkiyet Hakları desteği
 • Gerektiği durumlarda prosedüre ilişkin danışmanlık
 • Ulusal patent başvuru desteği
7
Hukuki Danışmanlık
 • Yarım günlük oturum süresince size özel hukuki destek
 • Gerektiği durumlarda çözüm önerileri
 • Hukuki destek veritabanı ve Webinar serisi
Pazarlama Desteği
 • Yarım günlük oturum süresince ek desteğin ihtiyaç duyulduğu alanların tespiti için temel pazarlama desteği
 • Ayrıntılı pazarlama planı
 • Pazarlama desteği
20