Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

İzmir NIC Talks#1 Etkinliğe’ne Davetlisiniz!

Teknopark İzmir’in yürütücüsü olduğu İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) Projesi kapsamında çeşitli temalarda gerçekleştirilecek olan İzmir NIC Talks etkinlikler serisine 9 Kasım 2021’de başlıyoruz. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularına odaklanılacak olan etkinlik, Manisa Teknokentin iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

İzmir NIC Talks #1 ile, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji alanlarındaki teknoloji, pazar, müşteri vb. önemli konular kapsamındaki gelişmelere yönelik farkındalık yaratılması ve networkün oluşturulması amaçlanmaktadır. İzmir NIC Talks etkinliği ile, ilgili paydaşlar arasında ağlar ve stratejik ortaklıkların güçlendirilerek, yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesini ve uluslararasılaşmasına destek olunması hedeflenmektedir.

Global trendlerin ve fırsatların ele alınacağı; teknoloji, inovasyon ve yeni pazarlar arasındaki ilişkilerin irdeleneceği ve katılımcılara networking fırsatlarının sunulacağı etkinlikte, ayrıca odak sektörlerde faaliyet gösteren önemli bir şirket, büyüme hikayesini katılımcılarla paylaşacaktır.

9 Kasım 2021 Salı günü 10:00-15:30 saatleri arasında ilki gerçekleştirilecek olan İzmir NIC Talks #1 etkinliğine davetlisiniz!

*Katılım 40 kişi ile sınırlıdır. Kesin kayıt bilgilendirmesi için sizlerle e-posta yoluyla iletişime geçilecektir.

Program

Saat İçerik
10.00 Karşılama ve Kayıt
10.30 İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) Proje Tanıtımı
Accelerate İzmir Programı ve Başvuru Süreci
11.30 Kahve Molası ve Tanışma
12.00 İzmir NIC Fireside Chat: Car4Future deneyimlerini paylaşıyor
13.00 Öğle Yemeği
14.00 ‘Farklı Teknolojilerin Kesişim Noktalarında İnovasyon ve Yeni Pazar Fırsatları’

Burak Sefer

15.30 Değerlendirme ve Kapanış