Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

İzmir NIC Talks#3 Etkinliğe’ne Davetlisiniz!

Teknopark İzmir’in yürütücüsü olduğu İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) Projesi kapsamında çeşitli temalarda gerçekleştirilecek olan İzmir NIC Talks etkinlikler serisinin üçüncüsü 24 Kasım 2021 tarihinde İzmir Hilton Garden Inn’de düzenlenecek. Etkinlik, Yenilenebilir Enerji odağında İzmir Kalkınma Ajansı’nın yürütücü olduğu BEST For Energy Projesi iş birliğinde gerçekleştirilecektir.

İzmir NIC Talks #3 ile, Yenilenebilir Enerji alanlarındaki teknoloji, pazar, müşteri vb. önemli konular kapsamındaki gelişmelere yönelik farkındalık yaratılması ve networkün oluşturulması amaçlanmaktadır. İzmir NIC Talks etkinliği ile, ilgili paydaşlar arasında ağlar ve stratejik ortaklıkların güçlendirilerek, yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesini ve uluslararasılaşmasına destek olunması hedeflenmektedir.

Yenilenebilir Enerji alanından global trendlerin ve fırsatların ele alınacağı; teknoloji, inovasyon ve yeni pazarlar arasındaki ilişkilerin irdeleneceği ve katılımcılara networking fırsatlarının sunulacağı etkinlikte, ayrıca Yenilenebilir Enerji sektöründe faaliyet gösteren Loggma ve Enisolar firmaları, büyüme hikayelerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaktır.

24 Kasım 2021 Çarşamba günü 10.00-15:30 saatleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilecek olan İzmir NIC Talks #3 etkinliğine davetlisiniz!

*Katılım 40 kişi ile sınırlıdır. Kesin kayıt bilgilendirmesi için sizlerle e-posta yoluyla iletişime geçilecektir.

* Fiziksel Etkinlikler için Covid Güvenlik Kılavuzu:

  • Etkinlik mekanında, katılımcılar geldiğinde ateş ölçümleri ve HES Kodu kontrolü sağlanacaktır.
  • Katılımcılar, etkinliğe katılım gösterirken, kullanılan aşıya bağlı olarak bir veya iki aşı için tam aşı koruması sertifikası sunması beklenmektedir.
  • Toplantı salonu düzeninde sosyal mesafeye uyulacak ve el dezenfektanı/kağıt mendili ve maske sağlanacaktır. Etkinlik boyunca ve molalarda maske takılması zorunludur.

Program

Saat İçerik
09:30 Karşılama ve Kayıt
10:00 İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) Proje Tanıtımı

Accelerate İzmir Programı ve Başvuru Süreci

11:00 Kahve Molası ve Tanışma
11:30 İzmir NIC Fireside Chat: Loggma and Enisolar büyüme hikayelerini paylaşıyor
12:30 Öğle Yemeği
13:30 BEST For Energy – İzmir’de Temiz Teknolojinin Geleceği
14:30  Sunum: ‘Yenilenebilir Enerji’de küresel trendler ve fırsatlar’ – Özge Özeke
15:30 Değerlendirme ve Kapanış