/:Ana Sayfa/About the Project

İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (NIC) Projesi

Teknopark İzmir’in yürütücüsü olduğu İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi (İzmir NIC) Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) katılımı ile hayata geçirilen projenin 3 milyon Euro’luk bir bütçeyle 3 yılda tamamlanması planlanmaktadır.

İzmir NIC projesinin amacı, ilgili paydaşlar arasında stratejik ağ ve ortaklıklar geliştirerek yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesini ve uluslararasılaştırılmasını artırmaktır. Ekonomik kalkınmanın öncüleri arasında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Yenilenebilir Enerji sektörlerine odaklanan proje, İzmir’deki inovasyon ekosistemi aktörlerinin (KOBİ, Startup, TTO, TGB, Ar-Ge Merkezleri vb.) kapasitelerini eğitimlerle, hızlandırma ve mentorluk desteği ve ağ oluşturma faaliyetleri ile geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje Yapısı

Proje, üç temel ve iki dikey faaliyet etrafında yapılandırılmıştır. Temel faaliyetler şunlardır:

Bu aktivite kapsamında, iki odak sektör olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji için İhtiyaç Analiz çalışması yürütülecektir. Bu analizden, aşağıda sıralanan grupların ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı Kapasite Geliştirme programı geliştirilecektir:

  • İzmir NIC
  • Arayüz Kuruluşları (Teknoparklar, TTO’lar, kuluçka merkezleri vb.)
  • Startup’lar, KOBİ’ler ve Girişimciler

Startup’lar, KOBİ’ler ve girişimcilerin; şirketler, yatırımcılar ve uluslararası gruplar gibi işletmelerinin gelişmesine yardımcı olabilecek kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla çeşitli İşbirliği Geliştirme Etkinlikleri düzenlenecektir.

NIC Hub Dijital Platformu, Teknopark İzmir’in hem proje süresince hem de proje bittikten sonra sürdürülebilirlik için hızlandırma ve mentorluk gibi çeşitli destek programlarına yönelik çağrıların açılması ve yönetimini sağlamak için tasarlanmış özel çevrimiçi bir platformdur. Platform, çağrıların sunulması ve tanıtılmasına, başvuru sahiplerinin çağrılara yanıt vermesine, değerlendiricilerin başvuru sürecinin yönetimine imkân tanımaktadır. Izmir NIC ve başvuru sahipleri arasındaki iletişim, bu çevrimiçi platform aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Bu aktivite, projenin ana çatısını oluşturmaktadır. İki sektörde (Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji) toplam 50 yenilikçi şirket, 32 hafta boyunca 16 haftalık hızlandırma eğitim programı ve 24 saat mentorluk ile desteklenecektir. Ayrıca her şirketin fikri mülkiyet ihtiyaçlarına yönelik birebir ve yaklaşık 7 şirket ulusal patent başvurularıyla destek alacaktır. Bu faaliyet kapsamında yürütülecek Accelerate İzmir programından faydalanan potansiyel firmalara yönelik uluslararasılaşma, yatırım, pazarlama ve yasal hizmetler konusunda destekler sağlanacaktır.

Dikey faaliyetler şunlardır:

Hukuki hizmetler kapsamında KOBİ, startup ve girişimcilerin yararlanabileceği gerekli yasal dokümanlar ve detaylı bilgiler içeren videoların yer aldığı bir kütüphane oluşturulacak olup, ihtiyaç odaklı birebir hukuksal konulara ilişkin danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

Projenin tanıtımı ve görünürlüğü, İzmir NIC ve Accelerate İzmir için markalaşma çalışmaları ve kurumsal kimlik oluşturulmasını içerir. Proje süresi boyunca açılış ve kapanış etkinlikleri gerçekleştirilecek, hızlandırma ve mentorluk programını destekleyen farkındalık etkinlikleri düzenlenecektir. Projenin çevrimiçi ve dijital varlığı bu faaliyet kapsamında oluşturulacak ve proje, sosyal medya ve diğer uygun tanıtım uygulamalarında yer alacaktır.